De DS Group BV is een ontwikkelend architectenbureau die zich tevens bezig houdt met interior design en tuin- en landschapsarchitectuur.

Wij streven naar één totaalcompositie waarin alle deelaspecten die leiden tot een kwalitatieve woonomgeving en een hoge levenskwaliteit worden geïntegreerd. De DS Group ontwikkelt op eigenzinnige wijze hoogwaardig, kwalitatief en duurzaam vastgoed voor zowel de particuliere alsook de zakelijke markt.

De gecombineerde achtergrond van DS Group als architectenbureau én ontwikkelaar creëert de unieke mogelijkheid om op voortvarende wijze tot geïntegreerde woonoplossingen te komen waarbij er een optimale synergie gecreëerd kan worden tussen de “harde”economische waarden en “zachte waarden” zoals individueel welzijn en maatschappelijke meerwaarde.

Sterker nog: het bieden van “Quality of life” is ons hoofddoel bij elke ontwikkeling.

De centrale focus ligt bij de DS Group op:

  • Het creëren van “quality of life” voor onze  bewoners
  • De integratie van een huiselijke woonsfeer, gebruiksefficiëntie en aansprekende architectuur binnen één totaalontwerp
  • Het creëren van onderhoudsarme, energiezuinige en duurzame woon locaties
  • Het creëren van levensloopbestendig vastgoed met voldoende alternatieve aanwendingsmogelijkheden

“DS Group stapt af van het traditionele vaak niet klantgerichte “vastgoed denken”. De focus ligt bij ons in de eerste plaats op menselijk welzijn en het creëren van “shared value”.  * De gebruiker staat bij ons altijd centraal en is geen sluitpost. Wij geloven in mensgerichtheid, passie, integriteit, transparantie, voortvarendheid, duurzaamheid en ‘social leverage’. Onze visie gaat uit van de drie P’s (People, Planet en Profit). We streven naar duurzaam en maatschappelijk ondernemerschap.” 

* Creating shared value (CSV) is een zakelijk concept dat voor het eerst is geïntroduceerd in een artikel in Harvard Business Review, Strategy & Society: The Link between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibilty, geschreven door Michael E. Porter.

Social leverage and innovative leverage are underestimated

Hans Bos

De DS Group is in 2005 opgericht door Hans Bos. Na een sociologie studie van enige jaren is Hans Bos vervolgens  vele jaren werkzaam geweest als mediacomponist en audio designer. Zijn compositie studio groeide snel uit naar 70 medewerkers en werkte op succesvolle wijze voor klanten zoals Microsoft, de Deutsche Bank en Nike. Dit leverde diverse gouden en zilveren onderscheidingen op in binnen-  en buitenland. In 2004 werd dit audiobedrijf succesvol verkocht. Daarna is de focus van Hans Bos helemaal op zijn andere passie komen te liggen ; architectuur, leefsferen  en vastgoedontwikkeling.

In samenwerking met onder andere de Triodos Bank en de Rabobank zijn in de periode 2005-2016 vele monumentale, duurzame projecten gerealiseerd. In 2011 is het woonzorgproject “Zorgresidentie Koetshuys Erica” op eervolle wijze genomineerd voor de jaarlijkse Hilversumse architectuurprijs. Alle tot nu toe door de DS Group gerealiseerde projecten zijn inmiddels in handen van grotere beleggingsfondsen zoals Annexum, Bouwinvest en het beursgenoteerde Aedifica.

In 2008 werd door Hans Bos het particuliere zorgbedrijf “DS Verzorgd Wonen” opgericht. In de periode 2008-2016 is deze succesvolle particuliere zorgorganisatie in hoog tempo van 1 naar 6 vestigingen gegroeid. De DS Group is verantwoordelijk geweest voor de realisatie van al deze locaties. Daarnaast hield DS Group zich ook bezig met residentiële projecten in het Gooi. In 2015 kwam onverwachts de uitnodiging van de zorgorganisatie  Domus Magnus (met als grootaandeelhouder Navitas Capital) om alle bestaande en nog door DS Group te realiseren zorgprojecten over te nemen. Dit resulteerde in een succesvolle fusie van DS Verzorgd Wonen en Domus Magnus  tot één grotere particuliere zorgorganisatie, die vanaf 2016 verder is gegaan  onder de vlag van Domus Magnus.

De overname van het zorgbedrijf door Domus Magnus heeft als tot gevolg gehad dat de volledige focus weer op design en vastgoed gelegd kon worden. De DS Group richt zich nu volledig op de marktsegmenten residentieel wonen en zorgvastgoed.

Companies could bring business and society back together if they redefined their purpose as creating “shared value”

Michael Porter

’s-Gravelandseweg 80
1217 EW Hilversum
info@dsgr.nl
+31(0)85-065 39 61